maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

ŠVENTĄ NAKTĮ žvaigždės švietė, * į Betliejų rodė kelią: * „Eikite pas Jėzų! ­ kvietė: ­ * Guli Dievas ant šienelio.“

2 Jis atėjo pas savuosius ­ * nešt žmonijai atpirkimo.* Ir pravirko šaltą naktį. * Jo pasaulis nepažino.

3 Garbino jį piemenėliai, * angelų pulkai nušvito. * Jis gulėjo prakartėly, * snieguolės šaltutės krito.

4 Gimė žemėje Mesijas. * Viešpatie Emanueli, * gelbėk iš tamsos žmoniją! * Švieski kelią vargdienėliams!

5 Mielas dieviškas Vaikelis * ant šienelio paguldytas. * Mes su vargšais piemenėliais * Jėzų sveikinam Mažytį!

LM 1996