maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Tyliąją naktį balsas sugaudė

Žodžiai Adomo Jakšto. Muzika Juozo Naujalio.

TYLIĄJĄ NAKTĮ balsas sugaudė: * „Piemenys, kelkit: Dievas užgimė! * Greitai renkitės ir bėkit, * į Betliejų paskubėkit * sveikint Viešpaties!“

2 Nuėję rado Jėzų ėdžiose, * kaip pranašauta Dievo knygose. * Jį Dievu jie pripažino, * kaip juos angelas mokino, * ir pasveikino.

3 „O Atpirkėjau, seniai laukiamas, * tūkstančiais metų žmonių meldžiamas; * laukė pranašai, karaliai, * o Tu šią tiktai naktelę * tepasirodei“.

4 Mes irgi laukiam, Viešpatie, Tavęs, * o kai ateisi pas mus per Mišias, * pulsim prieš Tave ant kelių, * gyvą kiekvienoj dalelėj * šventos Ostijos.

LM 1996