maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠIANDIEN BETLIEJUJ (2 k.) * nuostabi naujiena. * Džiaugsmas užlieja (2 k.) * širdį nūn kiekvieną. * Gimė jau Kristus ­ * Motina vysto, * įvykio ženklui ­ * žvaigždė sutvyksta. * Renkas piemenėliai, * gieda Kūdikėliui ­ * jam didi garbė tebūna!

2 Džiaugias Marija (2 k.), * Juozapas globėjas: * gimė žmonijai (2 k.) * Sūnus Atpirkėjas. * Dievo galybė * skleidžia šviesybę, * dangus atvėrė * žemei ramybę. * Štai ir trys karaliai * lenkias Dievo valiai ­ * jam didi garbė tebūna.

3 Džiaugiasi žmonės (2 k.) * viltimi nušvitę. * Laukia malonės (2 k.) * lyg išauštant ryto. * Dienos bus šviesios * amžiams ilgiesiems, * maldos ir giesmės * lyg srovės liesis. * Skamba žemės kloniai * Kūdikiui maloniai: * jam didi garbė tebūna!

LM 1996