maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ATĖJO DIEVAS žemėj gimė * kaip kūdikis mažytis. * Jis tapo kūnu atpirkimo ­ * dangus žmonėms nušvito.

2 Tiek amžių Dievą žmonės šaukė: * "Ateik, Emanueli!" * Betliejuj Kristaus mes sulaukėm * tvartely piemenėlių.

3 Jis žemei atnešė ramybę * ir meilę begalinę. * Dangus jam gieda, žvaigždės žiba, * juk Dievas žemėj gimė.

4 Pravirko Jėzus Kūdikėlis * šaltoj kaip ledas žemėj. * Tamsi naktis, pasaulis miega, * tik budi piemenėliai.

5 Mes lenkiam vargo galvas Jėzui. * Tai džiaugsmas neregėtas. * Kaip Dievo meilė jis atėjo * ir atnešė mums šviesą.

LM 1996