maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

UŽMIK lopšelyje menkam, * mažasis Dievo Kūdikėli! * Gimei tvartelyje šaltam, * nors širdį Motinai ir gėlė.

2 Tave vėjelis paliūliuos, * paglamonės žvarbi naktis... * Užmik šiurkščiuose vystykluos ­ * tokia Tau šiandien bus lemtis.

3 Naktis tyli. Miegok saldžiai. * Jeruzalė ir kryžius laukia. * Žmonių atpirkti atėjai ­ * dar pailsėk prieš didžią auką.

4 Miegok ramiai. Tave globos * meilinga Motinos širdis, * o atsibudęs rasi jos * vien meilę žadančias akis.

LM 1996