maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ATSISKUBINO BETLIEJUN piemenys, * dailiai skambindami Jėzui kanklėmis. ­ * Sveikina Kūdikėlį, Vaikelį mažutėlį, * giesmėmis.

2 Dievo angelai giedojo jiems tada, * ko jie buvo negirdėję niekada. ­* Sveikina...

3 Klausės angelų gražios jie giesmelės * ir galvojo, koks gi bus tas Vaikelis. ­* Sveikina...

4 Žvelgia akys prakartėlin nuolankiai, * širdyse atliepia giesmės iš aukštai. ­* Sveikina...

5 Ir mes žinom ­ tai Mesijas garbingas, * gimęs iš Mergelės Viešpats galingas. ­* Sveikina...

LM 1996