maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

VIEŠPATIES GIMIMO štai diena brangi! * Dievui duoda garbę kūriniai visi.

Džiaugsmo giesmės žemėj skamba, * piemenėliams žinią skelbia * angelų daugybė ir šviesa skaisti.

2 Sklinda paslaptinga iš dangaus ugnis; * piemenys nustebo: „Kas per reginys?“

Vienas kitą bailiai klausia: * „Gal jau švinta? gal jau aušta? * Net mėnulis temsta prieš šviesos vilnis“.

3 Angelai prabilo, džiaugsmą skelbdami, * piemenys Betliejun bėgo tekini.

Radę Jėzų Kūdikėlį, * paguldytą prakartėly, * sveikino su meile, garbę duodami.

4 Grįžo iš Betliejaus džiaugsmo kupini ­ * Dievo išklausyta jau malda kilni!

Gavo akys jų išvysti, * ką žadėjo pranašystės: * Dievas Atpirkėjas tapo žmogumi!

5 Piemenėlių džiaugsmą jausime ir mes, * įsiklausę aido angelų giesmės.

Jei tik Jėzų mes mylėsim, * pažadais jo patikėsim ­ * iš dangaus nužengęs, mus dangun nuves.

LM 1996