maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O BETLIEJAU, ar girdi? * Jėzų įsileisk! * Ir priglauski švelniai jį! * Jėzų įsileisk! * Aplankyt tave nor jis ­ * šventas, mielas Kūdikis! * O, įleisk, nes jau naktis! * Jėzų įsileisk! Jėzų įsileisk!

2 Prašo Juozapas globos. * Jėzų įsileisk! * Bet jis veltui jos ieškos... * Jėzų įsileisk! * Verkia Motina šventa: * „Kur dings Kūdikis nakčia, * jei nėra man vietos čia?“ * Jėzų įsileisk! Jėzų įsileisk!

3 O širdie, išgirski jį, ­ * Jėzų įsileisk! * Jam neleisk laukt prieangy ­ * Jėzų įsileisk! * Kai ateis širdin jisai, * glausk su meile jį karštai, ­ * bus Kalėdos amžinai. * Jėzų įsileisk! Jėzų įsileisk!

LM 1996