maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Gul šiandieną

XVII a. lenkų giesmė. Harmonizuota J. Naujalio. Lietuviškas tekstas A. Jakšto.

GUL ŠIANDIENĄ jau ant šieno * Atpirkėjas žmonijos; * šiam Karaliui visagaliui * nėr vietelės tinkamos. * Piemenėliai, paskubėkit, * dovanas jam savo dėkit * kaip pasaulio Viešpačiui.

2 Į menkutį jo tvartutį * ir mes draug skubėkime, * tam Karaliui savo valią, * visą širdį dėkime. * Viską mes jam paaukokim * ir su angelais giedokim: * „Garbė Tau aukštybėse!“

3 Jėzau gimęs, prie krūtinės * glausk kiekvieną iš minios. * Mes vargdieniai meldžiam vieno: * duoki meilės mums šventos! * Teikis gimti nūn mumyse, * vienas karaliauk širdyse, * vesk į laimę amžiną!

4 Nors dievystę ir žmogystę * dengia Ostija trapi, * mes neklystam, išpažįstam ­ * Jėzau, čia save slepi! * Koks tai džiaugsmas mums atėjo: * giedam Dievui Atpirkėjui * ir jo šventai Motinai.

LM 1996