maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Didis džiaugsmas

Muzika J. Naujalio. Žodžiai Krūminio.

DIDIS DŽIAUGSMAS patekėjo * su žvaigžde viršum Betliejaus; * širdys laime ėmė plakti: * gimė Kristus mums šią naktį.

Muškim būgnais, trimituokim, * Jėzui garbę atiduokim, * šiąnakt mums užgimusiam.

2 Angelai į žemę leidos, * ir giesmės skambėjo aidas. * Giesmę angelų pažinę, * piemenėliai davė žinią. ­ * Muškim būgnais...

3 Davė žinią piemenėliai, * kad ramybė žemėj kėlės, * nes tvartelyje Betliejaus * šiąnakt gimė Atpirkėjas. ­ * Muškim būgnais...

4 Mes jam garbę, šlovę duokim * ir linksmi visi giedokim: * "Sveikas, brangus Kūdikėli, * dangiškasis mažutėli!" ­ * Muškim būgnais...

5 Iš Rytų šalies karaliai * nor matyti Visagalį. * Į Betliejų skubiai joja, * Jėzui dovanas aukoja. ­ * Muškim būgnais...

LM 1996