maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KŪDIKĖLI JĖZAU, atėjai pas mus. * Siųsk ramybę, taiką į žmonių namus. * Klumpam prieš Tave Betliejuj, maldą Tau supynėm. * Mus visus Tu numylėjai meile begaline.

2 Kūdikėli mielas, ką aukoti Tau? * Kas už viską žemėj gali būt brangiau? * Tau mes duodam savo sielas, meile apipintas. * Te šviesi žvaigždė Betliejaus ir širdy nušvinta.

3 Kūdikėli Jėzau, garbę nuolatos * visos geros širdys Tau vienam giedos. * Tu palaimink iš Betliejaus ryžtą, darbą, triūsą. * Dangų mums Tu pažadėjai ­ mes tik Tavo būsim.

LM 1996