maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Ausk Marijai rožių giją

Redaguota šv. Kazimiero pamėgta giesmė, skirta Švč. Mergelei Marijai, įvairių iškilmių proga Vilniaus arkikatedroje giedama prie šio šventojo relikvijų.

ŽYMĖS:

AUSK MARIJAI rožių giją, * mano siela nerami, * skelbk gerumą, prakilnumą * ilgesinga širdimi.
O Mergaite, tavo kraitis – * nekaltybė nuostabi: * mums žavėtis ir gėrėtis * leisk per amžius tavimi.

2 Susimąstę nešam naštą * savo nuodėmės didžios. * Tu, šventoji, nekaltoji, * meldžiam – gelbėki iš jos!
Vargšai gimę, mes nežinom * priebėgos kaip tu kitos: * rojaus vartuose užtarki * vaikus tėviškės šviesios.

3 Tavo grožis mums kaip rožė, * kaip lelija nekalta. * Tavo garbei ieškom vardo, * neištarto niekada.
Ir maldaujam, nepaliaujam * širdimi vis alkana: * leisk išvysti Karalystėj * laime spindinčią tave.

LM, 2022