maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O Marija nekaltoji

ŽYMĖS:

O MARIJA NEKALTOJI, * Dievo gėle kvepiančioji; * tu skaisti graži lelija, * mūsų Motina Marija.

2 Tavo sostas pats puikiausias, * jį tau išpuošė Aukščiausias; * angelų būriai tarnauja * ir giedot tau nepaliauja.

3 Spindi tu didžia šviesybe, * Dievo suteikta skaistybe. * – Kas gražesnis už Mariją, * kuri žavi krikščioniją?!

LM, 2022