maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O Marija, tau vainiką

ŽYMĖS:

O MARIJA, TAU VAINIKĄ * pinsiu iš širdies žiedų. * Jėzus mums tave paliko * rinkt mūs ašarų maldų.

2 Tyrą džiaugsmą tu mums duodi, * Nekaltoji be dėmės! * Skausmuose tu mus paguodi, * mokai vengti nuodėmės.

3 O Marija, neapleiski * savo žemės ir vaikų! * Sekt tavim į dangų leiski * erškėčiuotuoju taku.

LM, 2022