maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Graži, Marija, tu esi

ŽYMĖS:

GRAŽI, MARIJA, TU ESI, * pradėta nekaltai, * tamsios nakties žvaigždė šviesi, * iškilusi aukštai. * Būk mūsų Motina meili, * mūs širdis meile liesk, – * dvasia kai blaškos nerami, * mūs ūkanas apšviesk.

2 Iš tvano nuodėmės tamsios * tu išlikai balta, * tu iš žmonijos suteptos * nepaliesta viena. * Trauk mus iš žemumų tamsių, * į nekaltumą vesk – * malonės iš dangaus versmių * mums silpstantiems surask.

3 Šventosios meilės kupina * liepsnojo tau širdis, * tave lydėjo visada * Dievybės atspindys. * Suteik gaivinančios vilties, * meilingai mus užjausk * ir mus, o Motin, prie širdies * nerimstančios priglausk.

LM, 2022