maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, Motina brangi

ŽYMĖS:

MARIJA, MOTINA BRANGI, * palaiminta dangaus! * Kas mels tave su viltimi, * gailestingumo gaus.

Maloninga ir skaisti, grožio nuostabaus, * pas save visus kvieti, Motina dangaus!

2 O Motina, užtarki mus! * Neleiski niekados, * kad nepaguostas būt žmogus, * kurio klausei maldos. – Maloninga ir skaisti...

3 Kaip gailestinga ir gera, * o Motin, melsk už mus, * kol vaiko širdimi tave * pamils kiekviens žmogus. – Maloninga ir skaisti...

4 Ir žemė žino, ir dangus, * kokia galinga tu, – * išklauso dieviškas Sūnus * maldavimus šventus. – Maloninga ir skaisti...

5 Išmelsk, Marija, prašom mes, * nors esam neverti, * kad Dievo meilė vis labiau * liepsnotų mūs širdy. – Maloninga ir skaisti...