maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O gražioji Motina

ŽYMĖS:

O GRAŽIOJI MOTINA, šiandien * mes savo meilę duodame tau. * Trokštam tavo švelniąją globą * mus glamonėjant jausti dažniau.

1 Motin Meilės Amžinos, * šiandien prašome globos: * mūsų žingsniams žiburys * būk anksčiau, nei jie suklys. – O gražioji...

2 Karaliene angelų, * tylų šnabždesį maldų * tu išgirsk ir ranką tiesk, * širdis prie savęs pakviesk! – O gražioji...

3 O Mergele Motina, * Rože, paslapčių pilna! * Klonių Lelija skaisti, * sveikinam tave visi! – O gražioji...

4 Tau patiks gėlių žiedai * ir garbės giesmių aidai, * kai maldos sparnai juos neš * į tavąsias buveines! – O gražioji...

5 Bėga dienos, skuba vis, * greit ateis mirties naktis. * Būk tvirtybės bokštas mums – * nieks ramybės nesudrums. – O gražioji...