maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, džiaugsmas tu

ŽYMĖS:

MARIJA, DŽIAUGSMAS TU širdies! * Tegul ji meilę tau išlies, * tegul dėkos ir garbę duos * dorybių kvepiančiuos žieduos.

Maldaut malonės leisk vienos: * grynos širdies, tau malonios. * O dangiškasis Spinduly, * lydėk gyvenimo kely. * Širdis man trokšta amžinai * būt Tavo mylima labai. * O dangiškasis Spinduly, * lydėk gyvenimo kely.

2 Geroji Motina, prašau: * vaikelį savo vesk sparčiau * iš nuodėmės klaidžių takų, * iš žemės sutemų klaikių.

Kai mirsiu, būki prie manęs, * tegul viltis man neužges. * Marija, tavo rankos bus * globa ir skydas man saugus! * Kai nebylus stovėsiu aš, * Teisėjas žvilgsnį kai atgręš, * Marija, tavo rankos bus * globa ir skydas man saugus.

3 Įspausk į širdį man giliau * troškimą vis patikti tau, * atjaučiant Viešpaties žaizdas * ir ašarom aplaistant jas.

Dalytis su tavim kančia – * o, leisk, Marija, žemėj čia! * Dar vieną prašymą turiu: * leisk Jėzaus meilei be ribų * įsiliepsnoti man širdy – * išnyks savimeilė skurdi.

LM, 2022