maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Skaisčioji Mergele garsios Šiluvos

ŽYMĖS:

SKAISČIOJI MERGELE GARSIOS ŠILUVOS, nušvietus padangę visos Lietuvos. * Mus ginki, globok, maldaujam visi, * tu Motina Jėzaus ir mūsų esi. 

2 Baisus klaidų tvanas štai siaučia aplink, *  Marija Mergele, tu mus atsimink. * Tu Meilės  malone nuženk iš dangaus, * atnaujinki širdį kiekvieno žmogaus. *  Skaisčioji Mergele...

3 Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, * mes tikrąjį Dievą pažinom vėlai. * Tegu tavo meilė mus visad lydės * ir kelią į dangų atrasti padės. *  Skaisčioji Mergele...

4 Ten Dangiškas Tėvas mūs laukia švelnus * ir Motiną davęs mums Dievo Sūnus; ir meile liepsnojanti Dievo Dvasia, * teskamba Jiems meilės giesmė širdyse!  Skaisčioji Mergele...