maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

O ŠVENČIAUSIOJI, o tyriausioji, * o Mergele Marija! * Motin geroji, nesuteptoji, * melski, o melski už mus!

2 Mūs Ramintoja, Užtarytoja, * Dievo Motin Marija! * Kai bausmės laukiam, mes tave šaukiam: * melski...

3 Mes pavargėliai, nusidėjėliai, * gelbėk mus, o Marija! * Šalink silpnybes, mokyk kantrybės; * melski...

4 Motina, mums šviesk, savo ranką tiesk, * išklausyk mus, Marija! * Tavo malonės gydo ligonius, * melski...

LM, 2022