maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveika, o Visatos Valdove

ŽYMĖS:

SVEIKA, O VISATOS VALDOVE kilni! * Be kaltės pradėta Mergele skaisti! * Šviesi Ryto žvaigžde didingai graži, * pagalbą žmonijai audrose neši.

2 Tyriausioji Motin, Mergele garsi, * dorybių žvaigždėm tu sužibus esi. * Tu nušvieti dangų savuoju grožiu, * tu pridengi sielą garbės drabužiu.

3 Tu gailestingumo ir meilės pilna, * tau širdį graudina vaikų aimana. * Net nuodėmės pančiuos viltis tu šviesi, * kad laimės buveinę pasieksim visi.

LM, 2022