maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dievo Motina Marija

ŽYMĖS:

DIEVO MOTINA MARIJA, * tu tiek amžių sergsti mus, * tu švieti iš Kalvarijos (Aušros Vartų), * guodi vargstančius visus.

Mes suklaupę tave prašom: * būk širdy, maldoj, darbuos; * vis globoki mūsų kraštą, * laimink šalį Lietuvos.

2 Mūsų sielas tu išgydyk, * Nekaltoji Lelija; * mūsų šeimos tegul žydi, * teatgimsta tavyje. – Mes suklaupę...

3 Dievo Motina Marija, * su mumis būk amžinai, * saule šviesk iš Kalvarijos (Aušros Vartų) – * tavo esame vaikai. – Mes suklaupę...