maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveika, Jūrų Žvaigžde

ŽYMĖS:

SVEIKA, JŪRŲ ŽVAIGŽDE, * mūsų laimės laide! * Motina Mergele, * šviesk į dangų kelią.

2 Apreiškimą gavus, * sutikimą davus, * grąžinai tu Dievui * nepaklusnią Ievą.

3 Tu vartus atvėrei * į Tėvynės gėrį; * melsk šviesos, stiprybės * keltis iš kaltybės!

4 Motinišką širdį * mums atskleisk; tegirdi * Jėzus mūs meldimą, * tavo užtarimą.

5 Įstabi Mergele, * duok ir mums tą galią * vis ugdyt skaistybę, * sieloje ramybę.

6 Jėzui duok tarnauti, * saugiai nukeliauti * ten, kur, Jį išvydę, * jusim džiaugsmą didį.

7 Tau garbė, o Dieve – * ir Sūnau, ir Tėve, * ir Dvasia Šventoji! * Trims – garbė bendroji.

LM, 2022