maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kaip graži, Marija

ŽYMĖS:

KAIP GRAŽI, MARIJA, kaip tyra esi – * lyg Žvaigždė Aušrinė nušvitai skaisti (2 k.). * Dangų padabinus savo tyrumu, * gaivini pasaulį meilės gausumu.

2 Tu šventa, didinga, nekalta, švelni, * sužibėjai žemėj laimės viltimi (2 k.). * Visados meilinga lyg šviesa žvaigždės, * kur keleivį guodžia glūdumoj nakties.

LM, 2022