maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O skaisčiausia, o gražiausia

ŽYMĖS:

O SKAISČIAUSIA, O GRAŽIAUSIA rojaus lelija, * Dievo duota mums vaduoti, Motin Marija! * Jo dukra tu išrinkta, * Jėzaus Kristaus Motina, * sužadėta ir mylėta Dvasios Švenčiausios.

2 Vargšai žmonės be malonės gimėme kalti, * dėl daugybės nedorybių žūvam prislėgti. * Tu kaltės nepažinai, * Dievo meilėje gimei, * prasidėjai, užtekėjai spindinti visa.

3 O kilnioji, o pilnoji Dievo dovanų, * tu aukštybėj ir galybėj virš visų žmonių; * saulės grožio apsupta, * dvylika žvaigždžių puošta, * tau po kojų mėnuo klojas pagarba didžia.

4 Tu mums duota, vainikuota Motina dangaus, * Užtarėja ir Globėja vargano žmogaus; * Karaliene angelų * ir Valdove išrinktų, * būk meilinga, stebuklinga Motina visų!

LM, 2022