maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O Marija, Motinėle

ŽYMĖS:

O MARIJA, MOTINĖLE, * Aušros Vartuose garsi! * Laimink mūsų tėviškėlę – * jos Globėja tu esi.

2 Ežerų ir upių bangos * meldžias Nemuno šaly, * ir žvaigždžių keliai padangėj, * ir smilgelė pakely.

3 Prie žiedų Rūpintojėlio * samanoto laukuose, * širdį ir akis pakėlus, * meldžias tėviškė visa.

4 O Marija, Motinėle, * Aušros Vartuose garsi! * Saule švieski tėviškėlei * ir visų žmonių širdy.

LM, 2022