maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, skaisčiausia Marija

ŽYMĖS:

MARIJA, SKAISČIAUSIA MARIJA, * ką tau paaukot begaliu? * Priskinsiu tau rožių, lelijų * žiedų – kūdikystės dienų.

2 Pamėgai tu Nemuno šalį * ir meilę lietuvio širdies. * Tau kryžiai sodybų darželiuos, * tau pirmosios gėlės žydės.

3 Marija, išmelsk mums stiprybės * iškęsti šios žemės vargus. * Tegul visad šviečia Tėvynei * tik giedras, saulėtas dangus.

4 Marija, suteiki malonės * tave pamylėti karštai, * kad nuodėmės, vargas, dejonės * pranykt tarp žmonių amžinai.

LM, 2022