maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O Širdie, išpuošta

ŽYMĖS:

O ŠIRDIE, IŠPUOŠTA nekaltybės grožiu, * tarp visų pagirta Gabrielio žodžiu, * nepaniekinki mūs, nuodėmės suteptų, * gydyk mūsų skausmus maldos balzamu tu.

2 O Marijos Širdie, plakus Jėzui tiktai, * mus užtarki pas jį, * nes mūs skurdą matai, * kad ir mūsų širdis degtų meile kilnia * ir liepsnotų jam vis nuolanki ir gryna.

3 O Marijos Širdie, gailestinga, jautri, * mūs Globa ir Viltie, Užtarėja tauri, * žvelk į sielvartus mūs, glausk prie savo Širdies – * tepavirs į džiaugsmus jie danguj po mirties.

LM, 2022