maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

MOTIN, GUOSK MUS, nes mes verkiam, * Motin, gelbėk, nes mes žūstam. * Mokyk mus tave mylėti, * kantriai sielvartus kentėti.

Neapleisk, Motin, mūs, * neapleisk, Motin, mūs – * karčios ašaros nudžius, * karčios ašaros nudžius.

2 Eikim drąsiai paskui Kristų, * nors erškėčiai kelią grįstų: * Kryžiaus kelias dangų žada, * per skausmus į laimę veda. – Neapleisk...