maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveika, Karaliene rožančiaus

ŽYMĖS:

SVEIKA, KARALIENE ROŽANČIAUS! * Sveika, o malonės pilnoji! * Vedi tu į laimę per kančią, * į dangų, į dangų tu moji.

2 Krikščionių pagalba galinga! * Užtark nuodėmingus pas Sūnų. * Rožančiaus malda stebuklinga, * kas šaukias Marijos, nežūna.

3 Globėja ir Motina mūsų, * kuri neapleidi varguolių! * Sveika, Karaliene žmonijos! * Sveika!.. Mes maldaujam parpuolę.

LM, 2022