maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, Dievo Motin

ŽYMĖS:

MARIJA, DIEVO MOTIN, * aš esu tavo vaikas. * Padėk pelnyti dangų, * nes žemėj trumpas laikas. * Danguj, danguj, danguj, * tarnausiu jai danguj.

Danguj, danguj, danguj, * mylėsiu ją danguj.

2 Matyti ją danguj – * tai mano sielos viltis, * kuri man lengvin skausmus, * parpuolus paded keltis. * – Danguj...

3 Matysim ją danguj, * tikroj mūsų tėvynėj, * su angelais giedosim * jai meilės, džiaugsmo giesmes. * – Danguj...