maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kai sutema paliečia

ŽYMĖS:

KAI SUTEMA PALIEČIA švitėjimą bangų, * keleivio širdį kviečia vėl ilgesys namų, * apgaubia okeaną juoda naktis šydu, * mirties sparnai plevena, krantai toli, gūdu.

Marija, Jūros Žvaigžde, būk kelrodžiu nakty, * nušviesk Tėvynėn kelią, vesk ten, kur tu esi.

2 Laivelį vėtros svaido, – nei spindulio širdy, * Tėvynės kanklių aido pro audrą negirdi. * Žuvėdra štai sukliko, – gal krantas netoli, * gal nebedaug beliko kovot audrų kely?

Marija, Jūros Žvaigžde...