maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dangaus Karaliene, Marija meili

ŽYMĖS:

DANGAUS KARALIENE, Marija meili, * mes sveikinam tave visa širdimi: – * Sveika, sveika, sveika Marija!

2 Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj, * laikyki, Marija, mus savo globoj. – * Sveika...

3 Kai audros mus blaško, keliauti sunku, * padėki, Marija, tikru gerumu. – * Sveika...

4 Nurodyk žmonijai ramybės takus, * globok mus, Marija, kaip savo vaikus. – * Sveika...

LM, 2022