maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

O MARIJA ŠILUVOS, puolame prie tavo kojų * lamink šalį Lietuvos, mūsų Motina geroji. * Laimink mus, savo vaikus, nes gyvenimas sunkus, * rodyk kelią mums į dangų, * į Tėvynę sielų brangią.

2 O Marija Šluvos, tu kilniai paveiksle švieti, * meilės šilumos gaivios pasisempt iš čia mus kvieti. * Šventink židinius šeimų motinišku gerumu, * šventink meilės ugnį kilnią ir aistrų sutramdyk vilnį.

3 O Marija Šiluvos, spindinti jaunystės grožiu, * vartai dangiškos aušros, nepamiršk šių mūsų žodžių. * Kelk jaunimą iš klaidų, vesk vaikus tiesiu keliu, * o tėvams suteik eiti vien takais dorybių.

LM, 2022