maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveika Mergele, Šiluvos Marija

ŽYMĖS:

SVEIKA MERGELE, ŠILUVOS MARIJA! * Garsi stebuklais Lietuvos šalyje * tu mūsų džiaugsmas ir viltis, * tu mūsų meilė ir širdis.

2 Prie stebuklingo paveikslo Šiluvos, * siunti tu meiliai, Motin, savo globos. * Ak, kiek kartų tu teikeis * gelbėti mus sunkiais laikais!

3 Kad kitą kartą mūsų žemėnj šventoj * klaidų pridygo lyg kūkalių dirvoj, * tada teikeisi ženklą duot, * Dievo namus liepei vaduot.

4 Beganant bandą piemenėliams mažiems, * tu apreikšei ant akmens seno jiems, * ant rankų Sūnų laikanti, * ašaras graudžias liejanti.

5 Stebuklai tavo griovė paklydimus, * ir kraštas mūsų tau vėl statė namus, * suskambo bokštuose varpai: * „Garbė, garbė tau amžinai!“

6 Žiebk Dievo meilę, kur nebijo mirties, * atsiųsk mūs tautai amžinosios ugnies; * jos stebuklingoji šviesa *  bus mums lyg saulė amžina.

7 Paguodos ranką mūs artojams ištiesk, * šviesa teisybės visą kraštą nušviesk; * nuvesk į dangų mus visus, * tavosios Lietuvos vaikus!

LM, 2022