maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Vainiką Vytautas tau pynė

Muzika Dainiaus Juozėno, žodžiai kun. Stasio Ylos.

Giesmė Trakų Marijai.

ŽYMĖS:

Vainiką Vytautas tau pynė,
Ir Roma puošė vainiku,
– O Motin, tiek vargų patyrėm
Karų ir priespaudos laiku.

Antai padangė vėl aptemus,
O Motin, kas tave atstos?
Buvai Valdovė mūsų žemės,
Esi dabar širdy tautos!

Užtarki kenčiančią tėvynę,
Palengvink nerimą žmonių,
Maldų vainiką tau supynę,
Mes siunčiam iš visų kraštų.

www.trakubazilika.lt