maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Neapleiski mūsų, Motinėle

ŽYMĖS:

NEAPLEISKI MŪSŲ, MOTINĖLE, * kuri Aušros neapleidi Vartų! * Mums širdis sopančias sugėlė: * užtark, užtarusi tiek kartų!

Taip daug gali pas Visagalį: * užtarki mielą mūsų šalį!

2 Brangiojoj Vilniaus mūs šventovėj * pasilgę puolam tau po kojų * ir garbinam tave, Valdove: * priimk, Brangioji, mūsų šlovę. – Taip daug...

3 Per amžius, Motin, stebuklingai * globojai mūs tėvus ir gynei, – * būk ir vaikams jų maloninga: * dangaus palaimą siųsk Tėvynei! – Taip daug...