maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

MARIJĄ MYLĖTI vien trokšta širdis, * skausmuose ir laimėj tarnauti jai vis. * Širdis mano dega dangaus ugnimi, * vien meilėj Marijos ji ilsis rami.

2 O Motina meilės, Marija graži, * širdin mano Dievo mane Tu neši, * per ašarų klonį, erškėčių keliais, * apsupusi meilės skaisčiais spinduliais.

3 Kas sopulių taurė, kas skausmo ietis? * Kas myli Mariją, saldi tam mirtis: * širdžių milijoną norėčiau turėt, * kad Motiną Jėzaus galėčiau mylėt.

4 O Motina meilės, malonių versmė, * per amžius teskamba tau meilės giesmė; * imk meilę Trejybės ir viso dangaus, * ją amžiais aukot tau širdis nepaliaus.

LM, 2022