maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

O MARIJA MYLIMA, * Motinėlė tu gera. * Tu myli mažus vaikus * ir globoji mus visus.

2 Tau mes nešam dovanas, * širdis duodam tau jaunas. * Tavo norim būt vaikai * ir mylėt tave karštai.

3 Skinam darželių gėles, * renkam laukų žoleles, * pinam margus vainikus, * dovana tau mūsų bus.

4 O Marija, kaip gražiai * tau pražydo šie žiedai. * Tau po kojų dedame, * savo meilę reiškiame.

LM, 2022