maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

GIEDOKIT MARIJAI, ją mylinčios širdys! * Danguj tegul girdis, kaip skamba giesmė jai.

Giedokit, giedokit, giedokit Marijai!

2 Lelija skaisčioji nežemiško grožio, * net Amžino Žodžio tu sielą vilioji. – Giedokit...

3 Aušra tu kilnioji mums dieviškos Saulės! * Nušvinta pasaulis, kai tu suliepsnoji. – Giedokit...

4 O Motina Dievo! O Rože slaptinga! * Būk mums gailestinga, užtark mus pas Tėvą! – Giedokit...