maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O mylimoji mūsų Valdove

ŽYMĖS:

O MYLIMOJI MŪSŲ VALDOVE, * amžino džiaugsmo Ryto Aušra, * vargšų Globėja, sielų Tvirtove, * Motina mūsų jautri, gera. * Gelbėk, Marija, nuo pražūties, * glausk prie skaisčiosios savo Širdies.

2 Sunkiai mus slegia kalčių daugybė, * ašaros temdo mūsų akis, * o siela žavis gėrio gražybe, * kilti nuo žemės veržiasi vis. * Motin mieliausia, imk pas save, * amžiais regėti norim tave.

3 Garbę dangus tau ir žemė duoda, * amžina meile myli tave, * nes tu nuo amžių sielų paguoda, * prikeli laimės viltį varge. * O, neapleiski mūs kančioje, * džiaugtis per amžius leisk danguje!