maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Pražydo rojaus lauke

ŽYMĖS:

PRAŽYDO ROJAUS LAUKE * gėlė melsva graži * ir širdis ji patraukė * savo kvapais meili. * Širdis skausme kai grimzta, * kai sieloj liūdesys, * nuo kvapo skausmas dingsta, * nutilsta ilgesys.

2 Gėlė ta nekaltoji – * džiaugsmų versmė skaidrių, * ji tarp gėlių gražioji, * šviesi viltis širdžių: * kaip žydi ta lelija, * kaip blizga ji skaisčiai! – * Jos vardas yr Marija, * kurs skamba taip saldžiai.

3 Žydėk, o Nekaltoji, * visa šviesi, melsva, * viliok širdis, Gražioji, * žavėk akis spalva; * kai jau kovas laimėsim, * atverk dangaus vartus: * per amžius ten stebėsim * tavuosius gražumus.

LM, 2022