maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Padūmavę pušynėliai

ŽYMĖS:

PADŪMAVĘ PUŠYNĖLIAI, * nuostabi dangaus spalva: * toj mažytėj Lietuvėlėj * dar mažesnė Šiluva.

2 Piemenėliai čia išvydo * Dievo Motiną kadais, * ir kampelis tas pražydo * laimės dieviškais žiedais.

3 Čia taip gera, čia taip miela, * nekasdieniškai ramu, * ir iš džiaugsmo virpa siela * tos rimties didingumu.

4 Melskis Motinai Marijai, – * ji stebuklais čia garsi, – * kad į laimės karaliją * mes patektume visi.

5 Tarp šilų javai išplaukę * ir dangaus spalva vaiski. * Šiluvon vis plaukia plaukia * Lietuvos vaikai visi.

LM, 2022