maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, imk dėkojimus

ŽYMĖS:

MARIJA, IMK DĖKOJIMUS už dovanas visas – * už motinos globojimus, malones taip gausias. * Tu Motina mūsų geriausia iš motinų žemės visų, * brangiausia mums po Dievo tu, o džiaugsme mūs širdžių.

2 Kiek kartų, audrų blaškomas, lyg jūroje skendau. * Kiek kartų, skausmo slegiamas, aš ilgesį jaučiau. * Bet tu, Motin, tiesdavai ranką ir ašaras šluostei skaudžias. * Nušvito man džiaugsmų aušra pro nevilties tamsas.

3 Lyg motina globodama, meiliai mane glaudei, * su rūpesčiu budėdama, vis saugojai budriai. * Priimk mano nuoširdų džiaugsmą, imk mano tu sielos jausmus, – * širdis lai dega meile tau, kol man gyvybė bus.