maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, Marija

Muzika Č. Sasnausko. Žodžiai Maironio.

ŽYMĖS:

MARIJA, MARIJA, * skaisčiausia lelija, * tu švieti aukštai ant dangaus. * Palengvink vergiją, * pagelbėk žmoniją, * išgelbėk nuo priešo baisaus.

2 Mes, klystantys žmonės, * maldaujam malonės, * Marija, maldų neatmesk! * Tarp verkiančių marių * šių žemiškų karių * nupuolančius stiprink ir vesk!

3 Ir kūno silpnybė, * ir žemės puikybė, * ir pragaro juodo dvasia * į prapultį stumia * žmonijos daugumą * ir žudo galybe tamsia.

4 Kaip upių bėgimas, * taip mūs įpratimas * kas kartą vis traukia žemiaus. * Vargai kasdieniniai * kaip pančiai gelžiniai * mus rišti kada bepaliaus?!

5 Silpni, nusiminę, * tavy paskutinę * tematome viltį tiktai. * Tu savo malone * šios žemės karionę * palengvink, nes galią gavai.

6 Marija, Marija, * skaisčiausia lelija, * Dangaus Karaliene šviesi! * Užstok prieš Aukščiausią * tu žmogų menkiausią, * nes viską pas Dievą gali!

LM, 2022