maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

SKAISTI ESI TU, Ryto Rože, * švelni kaip sodų lelija! * Akių slaptingam tavo grožy * ir laimė pinas, ir kančia. * Ne žemės rankų tu auginta, * jos purvo tu nepaliesta. * Būt Sužadėtine tu skirta * ir amžiams meilei sutverta.

2 Ištiesk meilingą savo ranką, * palaimink alkstančias minias. * Nuo skausmo dienos mums apkarto, * ir kas į laimę benuves? * Skaisčioji Žvaigžde Rytmetine, * lydėk tarp ūkanų, miglų. * Kai tavo vardą lūpos mini, * širdy taip gera, taip ramu.

3 Gyvenimas žiaurus, audringas, * lyg jūra šniokščianti baugiai. * Tu, Žvaigžde Ryto stebuklinga, * pavojų vėtras išsklaidai. * Tavy tik, Žvaigžde Rytmetine, * pavasario džiaugsmai tyri. * Tavy viltis mums paskutinė * gyvenimo kovos kely.

LM, 2022