maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Garbės vainiku padabinta

ŽYMĖS:

GARBĖS VAINIKU PADABINTA, * Valdove dangaus angelų, * tau grožis rinktinis nukrinta * po kojų iš žemės vaikų.

O, džiūgauk per amžius * žvaigždžių vainike * ir mus tu papuošus * atvesk pas save.

2 Mes žinom, kad tu, Nekaltoji, * danguj didelėj pagarboj, * kaip Motina žmones globoji – * ateik mūs mirties valandoj. – O, džiūgauk...

3 Verkei tu ir mūsų žemelėj – * pamilo tave Lietuva. * Ji kryžiais visa sužaliavo – * ji tavo garbinga tauta.

Išmelsk jai blaivumo, * skaistumo, vilties, * kuri jai gyvenimo * kelią nušvies.

LM, 2022